NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Aplisens proponuje 3,5 mln zł na dywidendę

Zarząd spółki rekomenduje wypłatę 0,28 zł na akcję. Daje to stopę na poziomie 2,2%.

Ostateczną decyzję w sprawie dywidendy podejmie walne. Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku wypłaciła 0,30 zł na akcję. Wcześniej zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 0,26 zł. W ostatnich sześciu latach dywidenda spółki mieściła się w przedziale 0,25-0,30 zł (stopa 1,6-2,3%).

Aplisens oprócz dywidendy przeprowadza regularne buy backi. W ubiegłym roku, w styczniowej ofercie spółka kupiła 327.163 walory, a w październiku 537.170 sztuk. Wcześniej jeszcze w listopadzie 2016 roku nabyła 171.981 sztuk. Spółka nie wyklucza, że kolejny skup na potrzeby programu motywacyjnego mógłby odbyć się pod koniec 2018 roku.

W zeszłym roku skonsolidowane przychody Aplisensu wyniosły 99,8 mln zł (+3,3% r/r). EBIT zwiększył się o 7,2% do 17,9 mln zł, a zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe o 1,5% do 14,4 mln zł. Raportowany zysk netto sięgną 19,6 mln zł (+38%), co jest efektem rozwiązania odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, utworzonego w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu.

W tym roku akcje spółki są na lekkim plusie. Niedawno analitycy Vestor DM wycenili akcje producenta aparatury kontrolno-pomiarowej na 15,1 zł za sztukę, rekomendując ich kupno. Biuro szacuje zysk netto w latach 2018-19 na poziomie odpowiednio 15 mln zł i 17 mln zł (wzrost o 6% i 9% r/r).

Aplisens i makmedia to:
6 lat współpracy
82 proc. wzrost kursu
7 rekomendacji
notowania Aplisens:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Aplisens na Akcjonariat.pl
KONTAKT DS. PR:
Grzegorz Grelo
600 450 074
e-mail: g.grelo@makmedia.pl

Zobacz inne aktualności