NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Qumak bliżej połączenia ze spółką Euvic

Giełdowy Qumak podpisał drugi list intencyjny dotyczący połączenia ze spółką Euvic. Planowana transakcja ma zostać przeprowadzona do końca czerwca tego roku.

Pierwszy list intencyjny w tej sprawie zawarto w grudniu 2017 roku. Teraz postanowiono, że wspólnicy Euvic mają objąć akcje nowej emisji Qumaka. Planowane są dwie emisje. Pierwsza serii M w zamian za 100 proc. udziałów w spółce Euvic. Druga emisja akcji serii N opłaconych gotówką, mająca zapewnić nowo powstałej grupie środki do restrukturyzacji kosztowej Qumak, wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań, a także prowadzenia i rozwoju działalności.

Strony szacują, że ostateczna wartość 100% udziałów Euvic nie przekroczy 220 mln zł, zaś wartość kapitału niezbędnego do stopniowego oddłużenia Qumak i do rozwoju działalności nowo powstałej grupy na 50 mln zł – czytamy w komunikacie Qumaka.

Wśród czynników mogących mieć wpływ na warunki transakcji wskazano redukcję zadłużenia Qumaka przez jego wierzycieli, potwierdzenie zawarcia ugody w projekcie ISOK i uplasowanie w całości gotówkowej części emisji serii N. Oprócz tego wymieniono wdrożenie planu restrukturyzacji kosztów w zakresie wykorzystania wynajmowanych powierzchni biurowych oraz niepojawienie się istotnych zobowiązań. Kolejnym punktem jest pozytywna ocena wpływu planowanej transakcji na współpracę z instytucjami finansowymi i dystrybutorami technologii.

Na bazie wstępnej analizy przeprowadzonej przez Ernst & Young oszacowano, że wspólnicy Euvic po zakończeniu opisanej w liście intencyjnym transakcji będą dysponowali udziałem 65-75%. Planowana transakcja ma zostać przeprowadzona do końca czerwca tego roku. Jej celem jest utworzenie jednej z największych polskich grup kapitałowych, działającej w branży usług informatycznych. Według założeń przedstawionych w liście intencyjnym już od pierwszego kwartału po fuzji nowa grupa ma wypracowywać zysk netto, a w perspektywie dwóch lat osiągnąć około 450 mln zł przychodów i około 30 mln zł zysku netto.

W ocenie zarządów Euvic i Qumak uzupełniające się oferty obu spółek stanowią stabilną podstawę do dalszego rozwoju działalności, wypracowania trwałej rentowności i wzrostu wartości grupy kapitałowej dla akcjonariuszy. Podmiot, który powstanie w wyniku fuzji - jeden z wiodących na rynku IT – będzie oferować klientom usługi ponad 2500 specjalistów o bardzo szerokim spektrum kompetencji, między innymi z zakresu wdrożeń informatycznych czy zarządzania bezpieczeństwem w chmurze – zapowiada Sławomir Połukord, prezes Qumak.

Wszystkie założenia dotyczące transakcji zostaną przedstawione akcjonariuszom Qumaka na walnym zgromadzeniu. Euvic w porozumieniu z zarządem giełdowej spółki, przed realizacją transakcji, przedstawi nową strategię działania grupy, a także nową strukturę holdingu.

Widzimy potencjał połączenia wynikający z efektu skali. Dostrzegamy go przede wszystkim w obszarze outsourcingu, gdzie zarówno Euvic, jak i Qumak generują znaczną część przychodów i zysku. Jest to biznes perspektywiczny, zapewniający stabilne marże i elastyczne zarządzanie, nie będąc jednocześnie kapitałochłonnym. Dzięki dobrej organizacji i wynikom finansowym Euvic, a także potencjałowi Qumaka, grupa która mogłaby powstać po połączeniu, byłaby efektywną i rentowną organizacją, jednym z liderów tego segmentu rynku - ocenia Wojciech Wolny, prezes Euvic.

notowania Qumak:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Qumak na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności