NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

RN Aplisensu za wypłatą 3,5 mln zł dywidendy

Rada Nadzorcza poparła rekomendację zarządu w sprawie tegorocznego podziału zysku. Jednocześnie zaproponowała wypłatę dywidendy w lipcu.

Według propozycji zarządu do podziału między akcjonariuszy miałoby trafić około 3,5 mln zł (18,3% zysku netto z 2017 roku). To daje 0,28 zł na akcję i stopę na poziomie 2,1%. Rada Nadzorcza zarekomendowała by dniem dywidendy był 5 lipca, a wypłaty 19 lipca. Ostateczną decyzję w sprawie podziału ubiegłorocznego zysku podejmie wlane zgromadzenie.

W zeszłym roku skonsolidowane przychody Aplisensu wyniosły 99,8 mln zł (+3,3% r/r). EBIT zwiększył się o 7,2% do 17,9 mln zł, a zysk netto skorygowany o wydarzenie jednorazowe o 1,5% do 14,4 mln zł. Raportowany zysk netto sięgną 19,6 mln zł (+38%), co jest efektem rozwiązania odpisu aktualizującego aktywo podatkowe, utworzonego w związku ze zwolnieniem z podatku dochodowego zakładu działającego na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radomiu.

Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. W zeszłym roku wypłaciła 0,30 zł na akcję. Wcześniej zarząd rekomendował dywidendę w wysokości 0,26 zł. W ostatnich sześciu latach dywidenda spółki mieściła się w przedziale 0,25-0,30 zł (stopa 1,6-2,3%). Aplisens oprócz tego przeprowadza regularne buy backi. W ubiegłym roku, w styczniowej ofercie spółka kupiła 327.163 walory, a w październiku 537.170 sztuk. Wcześniej, jeszcze w listopadzie 2016 roku nabyła 171.981 sztuk. Spółka nie wyklucza, że kolejny skup na potrzeby programu motywacyjnego mógłby odbyć się pod koniec 2018 roku.

W tym roku akcje Aplisensu zyskały około 4%. W kwietniu analitycy Vestor DM wycenili walory spółki na 15,1 zł za sztukę, zalecając ich kupno.

Źródło: Akcjonariat.pl

Aplisens i makmedia to:
6 lat współpracy
82 proc. wzrost kursu
7 rekomendacji
notowania Aplisens:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Aplisens na Akcjonariat.pl
KONTAKT DS. PR:
Grzegorz Grelo
600 450 074
e-mail: g.grelo@makmedia.pl

Zobacz inne aktualności