NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

"Ropczyce" upraszczają strukturę grupy

"Planowane połączenie ma na celu restrukturyzację i uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej. Połączenie pozwoli na ściślejsze dostosowanie zakresu realizacji usług związanych z utrzymaniem ruchu urządzeń produkcyjnych emitenta, świadczonych przez spółkę ZM Service Sp. z o.o., do planowanego zwiększania skali działalności" - napisały ZM Ropczyce w raporcie bieżącym.  

Cały majątek ZM Service ma zostać przeniesiony na ZM Ropczyce, a nastąpi to bez zmiany statutu i bez podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż ZMR posiada wszystkie udziały ZMS. Szczegółowe warunki połączenia zostaną ustalone w wyniku prac, a będą realizowane przez zarządy obu spółek. 

notowania ZM Ropczyce:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu ZM Ropczyce na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności