NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Świetne wyniki MFO w pierwszym kwartale. Wynik netto podwojony.

Spółka wskazała, że na wzrost wyników I kw. 2016 r. miał wpływ rozwój sprzedaży zagranicznej, a w szczególności:

- Zwiększenie wartości przychodów z exportu o 8% r/r;
-  Wzrost eksportu produktów do poziomu 44% w strukturze przychodów ze sprzedaży produktów;
- Obecność na 48 rynkach eksportowych.

notowania MFO:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu MFO na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności