NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Udany  I kwartał Cormaya. 21 mln zł przychodów i 8,7 mln zł zysku netto

 

 

"Według oceny zarządu (...) istotnym czynnikiem oddziałującym na wyniki osiągane przez Grupę będzie kontynuacja procesu integracji operacyjnej ze spółką zależną Orphee S.A. Ponadto na wyniki w kolejnych okresach sprawozdawczych istotny wpływ będą miały nowe produkty - analizatory własnej konstrukcji, a także dotacje dla PZ Cormay S.A." - napisała spółka w komunikacie.

notowania CORMAY:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu CORMAY na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności