NOTOWANIA KLIENTÓW:

Relacje Inwestorskie
szyte na miarę

Koordynujemy komunikację na linii: Spółka – uczestnicy rynku kapitałowego. Wieloletnie doświadczenie i rozbudowana sieć kontaktów pozwala Nam skutecznie dotrzeć do przedstawicieli instytucji finansowych oraz inwestorów indywidualnych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Relacje Inwestorskie szyte na miarę

Relacje Inwestorskie (IR) to jeden z filarów zarządzania spółką publiczną, obejmujący działania z zakresu finansów, marketingu, komunikowania 
i przestrzegania prawnych regulacji rynkowych. 

Wybrane usługi w zakresie RELACJI INWESTORSKICH (IR):

 • Ocena dotychczasowych prezentacji Spółki przez niezależnego analityka rynku akcji
 • Audyt postrzegania Spółki przez analityków i zarządzających 
 • Opracowanie nowej strategii komunikacji
 • Pomoc w opracowaniu equity story
 • Przygotowanie bazy analityków i zarządzających zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych Spółką
 • Stała komunikacja z przedstawicielami rynku kapitałowego np. w ramach prowadzonego na rzecz Spółki biura prasowego
 • Organizacja spotkań indywidualnych i grupowych z przedstawicielami buy- i sell-side (analitycy biur maklerskich, analitycy i zarządzający) 
 • Zebranie opinii po konferencji, spotkaniu indywidualnym (feedback)
 • Wyjazd dla analityków i zarządzających (np. do siedziby Spółki, fabryki, zaprezentowanie nowej inwestycji)
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych, w tym prezentacji Spółki, wyników finansowych itp. 
 • Bieżące kontakty z inwestorami

Zapraszamy do skorzystania z konfiguratora usługi

Media Relations

Potrafimy skutecznie zadbać o dobry wizerunek Spółki nie tylko wśród inwestorów, ale i w mediach. Dzięki stałym i regularnym kontaktom z dziennikarzami, a także rozbudowanej i sprofilowanej bazie redakcji w całej Polsce, jesteśmy w stanie uplasować informacje ważne dla Spółki, tak aby odbiły się szerokim echem nie tylko w świecie finansów.

ZOBACZ WIĘCEJ

Media Relations

Działania MakMedii w zakresie Media Relations cechuje  precyzyjny wybór mediów i dziennikarzy. Nasz Zespół wie jak efektywnie wykorzystywać kanały dystrybucji oraz przedstawić informację w przystępny sposób.  Wiemy, co i jak mówić, by było to zauważalne. Prowadzimy również stały monitoring mediów i zajmujemy się organizacją konferencji prasowych.

Wybrane działania w zakresie Media Relations:

 • Codzienny monitoring publikacji w mediach (tradycyjne i elektroniczne)
 • Przygotowanie materiałów dla prasy (informacja prasowa, wywiad okolicznościowy)
 • Prowadzenie biura prasowego
 • Indywidualne relacje z kluczowymi dla grupy docelowej dziennikarzami
 • Organizacja spotkań dla mediów: konferencji, briefingów, śniadań, prezentacji w redakcjach, wyjazdów prasowych
 • Bieżące kontakty z mediami
 • Obsługa zapytań prasowych

IPO I SPO
debiut na GPW i NC

Nasi Klienci pozyskali z rynku miliardy złotych. Udzielamy pełnego wsparcia niezbędnego do udanego debiutu giełdowego. Rozumiemy oczekiwania spółek, mediów, inwestorów oraz rynku kapitałowego.

ZOBACZ WIĘCEJ

IPO I SPO, debiut na GPW i NC

MakMedia jest agencją typu full service. Udzielamy spółkom pełnego wsparcia w procesie pierwszej opefrty publicznej (IPO).

Oferta MakMedii zawiera między innymi:

 • Pomoc w wyborze biura maklerskiego
 • Pomoc w rozbudowie strony www Spółki o sekcję związaną z relacjami inwestorskimi (zgodnej z wytycznymi SEG, GPW)
 • Przygotowanie strategii komunikacji związanej w debiutem Spółki na GPW/NewConnect
 • Szkolenie Prezesa i Zarządu Spółki w zakresie kontaktów z mediami oraz przedstawicielami rynku kapitałowego
 • Opracowanie wraz ze Spółką katalogu pytań i odpowiedzi (Q&A) przed spotkaniem z mediami i analitykami 
 • Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi 
 • Przygotowanie i dystrybucja informacji dla mediów i inwestorów, przy użyciu multimedialnego systemu Press Pigeon
 • Prowadzenie biura prasowego w czasie trwania oferty
 • Pełne wsparcie wizerunkowo-promocyjne m.in. przygotowanie reklam prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych
 • Codzienny monitoring mediów
 • Organizacja wyjazdu do siedziby Spółki przed debiutem
 • Organizacja konferencji i śniadań prasowych
 • Prowadzenie profilu Spółki w Systemie Akcjonariat
 • Organizacja czatu inwestorskiego
 • Organizacja uroczystości debiutu na GPW

Audyty wizerunkowe

Rezultatem audytu inwestorskiego jest określenie silnych i słabych stron dotychczasowej komunikacji z rynkiem, wskazanie obszarów, gdzie powinna mieć miejsce poprawa oraz zaproponowanie możliwych do zastosowania w tym celu narzędzi. Nasz raport jest idealną bazą do korekty dotychczasowych działań i powrotu na ścieżkę wzrostu.

ZOBACZ WIĘCEJ

Audyty wizerunkowe

 „Dbałość o wizerunek nie jest lakierowaniem ani polerowaniem zewnętrznego błysku, ale sprawą jakości całej konstrukcji”
Werner Niefer (1926-93), menedżer niemiecki, prezes zarządu Mercedes Benz AG

By stworzyć skuteczną strategię komunikacji lub sprawdzić, czy dotychczasowy sposób komunikowania się z rynkiem kapitałowym jest efektywny należy w pierwszym zacząć od sprawdzenia, jak Wasza firma jest obecnie postrzegana. Sporządzony w oparciu o ankietę przeprowadzoną na reprezentatywnej próbie uczestników rynku kapitałowego audyt stanowi optymalny punkt wyjścia do prac nad polityką informacyjną Spółki. Dzięki stałym, partnerskim relacjom z kluczowymi graczami rynku kapitałowego, nieskrępowanych "biznesową poprawnością", jesteśmy w stanie uzyskać informacje zwrotne niedostępne dla wewnętrznych działów IR.

Badanie opinii rynkowej może obejmować wybrane grupy docelowe (fundusze inwestycyjne, emerytalne, sell-side, inwestorzy indywidualni, media ekonomiczne) lub mieć charakter całościowy. W ramach badania wizerunku oferujemy również kompleksowy przegląd forów dyskusyjnych skupiających inwestorów giełdowych.

Przygotowany materiał zawierać będzie nie tylko kompleksową analizę opinii ankietowanych, lecz również rekomendacje działań.

RAPORT OBEJMUJE:

 • Ocenę aktualnej strategii w zakresie relacji inwestorskich
 • Ocenę aktualnej strategii w zakresie polityki informacyjnej
 • Wywiad w środowisku inwestorskim dotyczącym Spółki i jej branży
 • Wnioski, sugestie 
 • Audyt strony www w zakresie relacji inwestorskich
 • Przygotowanie bazy analityków i zarządzających zainteresowanych lub potencjalnie zainteresowanych Spółką
 • Ocenę, przez niezależnego analityka rynku akcji, dotychczasowej prezentacji Spółki

Wyjazdy studyjne

MakMedia Group ma bogate doświadczenie w organizowaniu wyjazdów studyjnych, konferencji zamiejscowych, seminariów w siedzibach spółek lub innych lokalizacjach kluczowych dla właściwej oceny wartości Spółki lub potencjału dla dalszego pomnażania kapitału akcjonariuszy.

ZOBACZ WIĘCEJ

Wyjazdy studyjne

Z powodzeniem zrealizowaliśmy ponad 50 wyjazdów studyjnych, z naszych usług skorzystały m.in. Amica, Apator, Aplisens, ELEKTROTIM, FASING, FERRUM, Herkules, Konsorcjum Stali, Mieszko, Paged, Sonel, TIM, oraz ZM Ropczyce. Dzięki naszemu know-how, doświadczeniu i relacjom potrafimy nadać wydarzeniu odpowiednią rangę.

ORGANIZACJA WYJAZDU PRZEZ AGENCJĘ OBEJMUJE:

 • Opracowanie optymalnego scenariusza wyjazdu, pozwalającego wyeksponować atuty Spółki
 • Wybór dogodnego terminu – tak by zapewnić wydarzeniu odpowiednią frekwencję
 • Przygotowanie listy osób potencjalnie zainteresowanych wyjazdem
 • Logistyka wyjazdu (transport dedykowany lub publiczny; bus, pociąg, samolot)
 • Przygotowanie i rozesłanie zaproszeń 
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych (factsheet, prezentacja, folder korporacyjny)
 • Organizacja cateringu
 • Koordynacja przebiegu wydarzenia 
 • Przygotowanie podsumowania wydarzenia (opinie i oceny uczestników wyjazdu)

Business Consulting

Doradzimy Państwu przy transakcjach, fuzjach i przejęciach (M&A) oraz w zakresie Corporate Finance. Służymy doradztwem strategicznym obejmującym także pozyskanie kapitałów z różnych źródeł finansowania i restrukturyzację przedsiębiorstw.

ZOBACZ WIĘCEJ

Business Consulting

Unikalność oferowanego doradztwa opiera się na połączeniu wiedzy, analitycznego zrozumienia, komunikacji i umiejętności z różnych obszarów rynku kapitałowego oraz zarządzania. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu PWM akcjonariusze oraz zarządy, spółek niepublicznych i publicznych, mają możliwość osiągnąć dodatkowe i wymierne korzyści w realizacji przyjętych celów strategicznych. Z oferowanych usług mogą skorzystać planujące debiut giełdowy, publiczne a także rozwijające się poprzez fuzje i przejęcia (M&A).

Wybrane działania w zakresie Doradztwa Strategicznego IR:

 • Doradztwo w budowie akcjonariatu zgodnego ze strategią i planami rozwoju Spółki
 • Transakcje kapitałowe na rynku akcji, udziałów, dłużnym, kapitału mieszanego oraz innych instrumentów
 • Ocena i dookreślanie strategii spółek z uwzględnieniem relacji inwestorskich oraz przepisów corporate governance
 • Pozyskiwanie finansowania na wszystkich etapach rozwoju oraz w różnej kondycji finansowe

PR Korporacyjny

Tworzymy i realizujemy strategie Public Relations mające na celu wzmacnianie marek korporacyjnych naszych klientów. Przykładamy najwyższą wagę i dbałość o to, by treści dotyczące przedsiębiorstw były spójne z założonymi celami i filozofią danej marki.

ZOBACZ WIĘCEJ

PR Korporacyjny

Wzmacniając marki korporacyjne klientów, realizujemy działania z zakresu media relations, komunikacji wewnętrznej, komunikacji B2B czy CSR.
W sytuacjach kryzysowych sprawnie podejmujemy działania niezbędne do obrony wizerunku współpracujących z nami firm i marek.

Nasza oferta zawiera m.in.: 

 • Audyt postrzegania marki korporacyjnej przez otoczenie firmy
 • Warsztaty strategiczne z kadrą zarządzającą
 • Tworzenie strategii działań komunikacyjnych, mających na celu budowę marki korporacyjnej
 • Opracowanie kluczowych przekazów marki (Message House)
 • Pozycjonowanie ekspertów firmy w mediach
 • Kreowanie speaking opportunities dla przedstawicieli firmy podczas istotnych wydarzeń branżowych
 • Realizacja działań wzmacniających wizerunek marki, skierowanych do różnych grup odbiorców (m.in. programy CSR, komunikacja wewnętrzna, działania B2B)
 • Koordynacja działań związanych z organizacją eventów korporacyjnych
 • Obrona marki poprzez zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

e-PR, Social Media

Jesteśmy najbardziej innowacyjną agencją giełdowego PR w Polsce. Posiadamy własny system do konferencji on-line, przygotowujemy i dystrybuujemy multimedialne informacje prasowe i inwestorskie. Posiadamy stałą umowę z Systemem Akcjonariat oraz oferujemy zaproszenia na konferencje z możliwością weryfikacji frekwencji w czasie rzeczywistym.

ZOBACZ WIĘCEJ

e-PR, Social Media

Potrafimy prowadzić efektywną komunikację przy użyciu nowoczesnych kanałów dystrybucji informacji. Zbudowane kompetencje umożliwiają nam sprowadzenie skutecznej polityki informacyjnej w Internecie, w tym w mediach społecznościowych.

 • Doradztwo w procesie tworzenia stron www, w tym sugesteie dotyczące stosowania dobrych praktyk GPW dla sekcji „Relacje Inwestorskie”
 • Realizacja projektów tworzenia korporacyjnych i produktowych stron www
 • Zapewnianie obecności firmy na wybranych serwisach i portalach internetowych
 • Planowanie i zarządzanie obecnością firmy w mediach społecznościowych
 • Monitoring wizerunku firmy na blogach i forach internetowych
 • Zarządzanie sytuacją kryzysową w Internecie 
 • W RAMACH SOCIAL MEDIA OFERUJEMY M.IN.:

 • Analizę wizerunku Spółki w mediach społecznościowych
 • Raport dotyczący obecności konkurencji w mediach społecznościowych
 • Opracowanie strategii obecności w mediach społecznościowych
 • Monitoring mediów społecznościowych 

Akcjonariat.pl

To jedyna w Polsce platforma do stałej komunikacji między spółkami giełdowymi - mediami, inwestorami indywidualnymi oraz analitykami i zarządzającymi. Akcjonariat.pl to narzędzie przeznaczone dla najlepszych przedsiębiorstw, które stawiają na transparentność. MakMedia jest jedyną agencją oferującą dostęp do platformy w Polsce.

ZOBACZ WIĘCEJ

Akcjonariat.pl

Akcjonariat.pl umożliwia spółkom samodzielną komunikację z akcjonariuszami, inwestorami, zarządzającymi i analitykami oraz mediami.To unikatowa platforma interakcji z rynkiem.

System Akcjonariat gwarantuje szybki dostęp do najważniejszych wiadomości o spółkach. W portalu znajdują się autorskie materiały, w których Prezesi spółek giełdowych omawiają bieżące wyniki, tłumaczą swoje decyzje, mówią o perspektywach i ścieżkach rozwoju przedsiębiorstw i branż.

Portal skalibrowany jest pod potrzeby konkretnej firmy. Każda spółka korzystająca z Systemu otrzymuje dedykowanego opiekuna dostępnego całą dobę.

Zapraszamy do odwiedzenia strony portalu - www.akcjonariat.pl

Inne działania

MakMedia dba zarówno do wysoką wartość merytoryczną jak i wizualną przygotowywanych materiałów. Nasz zespół tworzą doświadczeni graficy oraz fotoedytorzy. Ich prace są wykorzystywane we wszystkich kanałach komunikacji, reklamach, mediach społecznościowych.

ZOBACZ WIĘCEJ

Inne działania

W dziale kreacji dokładamy wszelkich starań by Państwa kampanie i pomysły wzbiły się wysoko ponad przeciętność konkurencji. Nasz zespół kreatywny zapewnia kompleksową obsługę w zakresie materiałów prasowych jak i online. Wszystkie realizacje poparte są fachową wiedzą w dziedzinie funkcjonalności i użyteczności. Tworzymy projekty zorientowane na realizację celów firmy oraz spełnianie potrzeb użytkowników.