”Agencja wywiązała się z wszystkich powierzonych zadań. Polecam.

Grzegorz Żółcik, prezes Herkules S.A.

CASE STUDY:
Investor Relations
wagi ciężkiej.

Dobre relacje inwestorskie, koniunktura w branży, otwarcie na komunikację, to musiało przynieść efekt. Tylko w pierwszym roku pracy dla Herkulesa, mogliśmy się pochwalić podwojeniem kapitalizacji, wprowadzeniem funduszy do akcjonariatu czy uzyskaniem pokrycia analitycznego.

Sytuacja wyjściowa

Współpracę z Herkulesem rozpoczęliśmy z inicjatywy Akcjonariuszy i Zarządu Spółki rozczarowanych wyceną jej walorów. Niski kurs akcji wynikał m.in. z braku aktywnej komunikacji z rynkiem. Skutkowało to słabą rozpoznawalnością firmy i nikłą wiedzą na temat jej modelu biznesowego. Zadaniem postawionym przed MakMedią było zbudowanie i zaprezentowanie na rynku nowego atrakcyjnego equity story Herkulesa. Idealnym rozwiązaniem okazał się "Drugi debiut" - autorski program agencji.

Podjęte działania

• Przygotowanie raportu otwarcia
• Utworzenie bazy analityków i zarządzających potencjalnie zainteresowanych Spółką
• Stworzenie equity story oraz wdrożenie nowych procedur komunikacji
• Wznowienie aktywnych relacji z mediami
• Stworzenie profesjonalnych materiałów inwestorskich
• Rozpoczęcie organizowania regularnych spotkań z przedstawicielami rynku
• Wyjazd inwestorski do Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (inwestycja realizowana przy wsparciu Herkulesa)

Efekty

  • 100-proc. wzrostu kursu w ciągu pierwszego roku współpracy
  • uzyskanie pokrycia analitycznego
  • pojawienie się funduszy w akcjonariacie
  • 300 publikacji w mediach ekonomicznych w pierwszych 12. miesiącach wpółpracy