"MakMedia w pełni wywiązała się z powierzonych jej zadań związanych ze wsparciem sprzedaży akcji naszej Spółki. Część znaczących graczy i funduszy złożyło zapisy, po spotkaniach organizowanych właśnie przez Pana Makarczyka. Polecam MakMedię jako sprawdzonego i sprawnego partnera biznesowego"

Mirosław Grudzień, prezes VIGO System S.A.

CASE STUDY:
kosmiczny debiut
VIGO System na GPW

Najważniejszym wyzwaniem dla komunikacji był brak na GPW spółek działających w branży tak wysokich technologii jak VIGO System. W ciągu trwania oferty (IPO) MakMedia zrealizowała szereg działań skierowanych do inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Innowacyjne kanały komunikacji pomogły w skutecznej promocji Spółki. Obecnie VIGO System to najbardziej innowacyjna technologicznie spółka notowana na GPW. Detektory VIGO pracują dla NASA na Marsie, mają zastosowanie w przemyśle zbrojeniowym, medycynie, ochronie środowiska, transporcie i wielu innych branżach.

Sytuacja wyjściowa

W latach 90-tych naukowcy Wojskowej Akademii Technicznej opracowali technologię wytwarzania detektorów pracujących bez chłodzenia kriogenicznego. Jednym z etapów rozwoju było założenie VIGO System. Po wielu latach założyciele Spółki postanowili przekazać stery młodszemu pokoleniu naukowców i przekształceniu firmy w spółkę publiczną.

Podjęte działania

• Opracowanie wraz z oferującym (DM Vestor) atrakcyjnego equity story
• Wytłumaczenie unikalności oferowanej technologii np. czym jest badanie zjawisk optycznych i fotoelektrycznych w heterostrukturach półprzewodnikowych
• Szkolenie i przygotowanie zarządu do kontaktów z mediami oraz przedstawicielami rynku kapitałowego
• Prowadzenie biura prasowego przez cały okres trwania oferty
• Przygotowanie kampanii reklamowej wspierającej ofertę
• Udostępnienie bazy graczy giełdowych potencjalnie zainteresowanych akcjami VIGO System
• Wyjazd do Spółki dla mediów i inwestorów
• Budowa profilu VIGO System na platformie System Akcjonariat
• Organizacja spotkań indywidualnych inwestorami instytucjonalnymi
• Organizacja czatu inwestorskiego w Systemie Akcjonariat
• Uplasowanie success stories dot. Spółki w mediach ekonomicznych i branżowych
• Pomoc w przebudowie strony www, tak by spełniała wszelkie standardy z zakresu obowiązków informacyjnych i dobrych praktyk
• Kampania informacyjno-promocyjna dotycząca perspektyw rozwoju rynku fotoniki

Efekty

  • 15 instytucji finansowych nabyło akcje w ramach IPO
  • 4x większy popyt niż liczba akcji, 86% redukcji zapisów
  • 53 mln zł wartość emisji
  • 27% wzrost kursu od ceny z oferty publicznej