” Polecam MakMedię, jako skuteczną firmę, w pełni przygotowaną do wsparcia przenosin z rynku NewConnect na duży parkiet Giełdy. MakMedia wykazała się znajomością zawiłości komunikacyjnych oraz znakomitym kontaktem z rynkiem kapitałowym”

Przemysław Skrzydlak, prezes IZO-BLOK S.A.

CASE STUDY: IZO-BLOK przeniesienie spółki z NC na GPW

IZO-BLOK był diamentem, który wymagał jedynie oszlifowania. Zmiana rynku notowań była dla MakMedii tylko pretekstem do szerokiego wyjścia do rynku. Udało nam się wprowadzić nowe fundusze, na nowo rozbudzić ciekawość inwestorów. Charyzma Prezesa i jasne plany rozwoju stworzyły mieszankę wybuchową. Kurs Spółki od września 2014 r. urósł o ponad 200 proc.

Sytuacja wyjściowa

W momencie rozpoczęcia współpracy MakMedią, IZO-BLOK był gotowy do przejścia z NC na GPW. Spółka potrzebowała jednak wsparcia komunikacyjnego i otwarcia na nowych, przede wszystkim, instytucjonalnych inwestorów. Jasna i wiarygodna strategia nakreślona przez Prezesa Przemysława Skrzydlaka przekonała rynek. Historia pokazała, że takiej spółki brakowało na GPW.

Podjęte działania

• Przygotowanie audytu wizerunkowego wśród mediów i instytucji finansowych
• Przystąpienie Spółki do Systemu Akcjonariat
• Wdrożenie nowej polityki informacyjnej Spółki
• Zorganizowanie spotkań z potencjalnymi inwestorami
• Wsparcie w przygotowaniu nowej prezentacji inwestorskiej
• Organizacja konferencji oraz innych eventów
• Uplasowanie success stories dot. Spółki w mediach ogólnopolskich
• Zainteresowanie analityków biur maklerskich planami Spółki
• Codzienny monitoring informacji pojawiających się w porannych biuletynach instytucji rynku kapitałowego

Efekty

  • 200-proc. wzrost kursu w trakcie trwania umowy
  • Rekomendacje biur maklerskich
  • instytucji finansowych w akcjonariacie (5 TFI, 1 OFE)
  • 45 -  średnia liczba analityków i zarządzających na konferencjach