”Firma MakMedia pomogła nam medialnie przy przejęciu firmy Goplana w Poznaniu oraz Fabryki Pieczywa Cukierniczego Kaliszanka, wsparła nas też w załagodzeniu sytuacji kryzysowych powstałych przy przejęciu ww. firm”

Waldemar Fijołek, dyrektor Marketingu Strategicznego Jutrzenka S.A.

CASE STUDY:
przejęcie Goplany od
Grupy Nestlé

Przejęcie Goplany zostało przez nas przedstawione jako duża szansa rozwoju grupy Jutrzenka. Udziały bydgoskiej Spółki w rynku cukierniczym w Polsce podwoiły się i stały się bazą do dalszych przejęć i fuzji m.in. z Kaliszanką i Ziołopeksem.

Sytuacja wyjściowa

Jutrzenka pod wodzą Jana Kolańskiego planuje przejecie Goplany - jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce. Problem w tym, że nie ma na to pieniędzy, zaniepokojenie inwestorów budzi wielkość kredytów zaciągniętych na ten cel oraz fakt, że z inwestycją nie poradziła sobie Grupa Nestle, która chętnie pozbywa się udziałów w poznańskiej spółce. Czy Jutrzenka sobie poradzi?

Podjęte działania

• Opracowanie strategii komunikacji podzielonej na grupy interesariuszy: inwestorzy instytucjonalni, banki, media ekonomiczne i branżowe oraz pracownicy przejmowanego zakładu
• Pełna obsługa PR zakupu udziałów Goplany od Nestle Polska SA oraz Societe des Produits Nestle SA przez Grupę Jutrzenka SA
• Zorganizowanie konferencji dla akcjonariuszy – prezentacja planów rozwoju Golany w strukturach Jutrzenki
• Obsługa medialna przejęcia
• Organizacja spotkań z załogą przejmowanego zakładu, załagodzenie groźby strajku (PR wewnętrzny)
• Prowadzenie dedykowanego biura prasowego dla mediów i inwestorów

Efekty

  • Przekonanie akcjonariuszy do przejęcia Goplany
  • 65 mln zł – wartość transakcji
  • 260 pozytywnych publikacji w prasie ekonomicznej i branżowej
  • Dwa razy większy udział Grupy Jutrzenka w polskim rynku cukierniczym