NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Akcje ZM Ropczyce z technicznym potencjałem

Na kursie spółki pojawiły się pozytywne sygnały techniczne. Akcje pokonały opór na 27,84 zł, co daje szansę na ruch w kierunku 29,90 zł.

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy akcje producenta materiałów ogniotrwałych zdrożały ponad 16%. Na wczorajszej sesji notowania ZM Ropczyce zyskały 4,5%, przy wzmożonych obrotach.

Kurs akcji w imponujący sposób przełamał opór na 27,84 zł, co otwiera drogę do 29,90 zł – wskazuje BM Alior Banku.

Inspiracją do ostatniej zwyżki było zatwierdzenie przez walne tegorocznej dywidendy, której stopa wynosi około 4%. Akcjonariusze otrzymają po 1,1 zł na akcję. Dzień dywidendy wyznaczono na 24 lipca, a wypłaty na 31 lipca. Spółka od lat dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Od 2013 roku dywidenda mieściła się w przedziale 0,35-1 zł (stopa w przedziale 2,3-4,1%).

Istotne dla wzrostu notowań Ropczyc okazało się także zrealizowanie drugiego etapu porozumienia z ZM Invest. Spółka wykupiła drugi pakiet akcji własnych od ZM Invest. To oznacza zakończenie konfliktu korporacyjnego między obiema spółkami.

Akcje ZM Ropczyce pną się w górę drugi rok. Zwyżka idzie w parze z poprawiającymi się wynikami. W pierwszych trzech miesiącach tego roku skonsolidowane przychody wzrosły z 67,5 mln zł do prawie 89 mln zł. Dynamicznie rosła sprzedaż w poszczególnych segmentach. W zakresie obsługi firm z segmentu hutnictwa żelaza i stali przychody wyniosły 43,3 mln zł (+34% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych - 16,6 mln zł (+63,6% r/r) oraz przemysłu cementowo-wapienniczego - 20,9 mln zł (+14,7% r/r). EBITDA w tym okresie wzrosła o 80% do 16,4 mln zł, a EBIT zbliżył się do 13 mln zł (+122%). Według ostatnich informacji spółka utworzy w sprawozdaniu jednostkowym odpis aktualizujący w wysokości 4,5 mln zł, który dotyczy wierzytelności od Mostostal-Energomontaż Gliwice. W sprawozdaniu grupy za pierwsze półrocze ma to być nieco ponad 6 mln zł.

Progres w wynikach był widoczny także w zeszłym roku. W tym okresie skonsolidowane przychody Ropczyc wyniosły 277,0 mln zł (+13,5% r/r). EBITDA zwiększyła się o 12,7% do 35,6 mln zł, a EBIT o 18,3% do 22,3 mln zł. Poprawie wyników operacyjnych sprzyjała koniunktura.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania ZM Ropczyce:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu ZM Ropczyce na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności