NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Biomed koryguje strategię na: więcej, taniej, szybciej

Biomed Lublin modyfikuje strategię rozwoju. Giełdowy producent leków chce znacząco zwiększyć moce produkcyjne dzięki rozbudowie obecnego zakładu w Lublinie. Założenie wzrostu przychodów do 100 mln zł zostało podtrzymane, a zaktualizowana strategia zakłada osiągnięcie celu sprzedażowego w szybszym tempie i przy niższych nakładach inwestycyjnych. EBITDA Biomed-Lublin ma wzrosnąć o 13 mln zł rocznie po uruchomieniu Centrum Badań i Rozwoju (CBR) gwarantującego wprowadzenie ulepszonych produktów.

W wyniku ponownej analizy możliwości zagospodarowania istniejącej infrastruktury Spółki i dążąc do wzrostu rentowności na zainwestowanym kapitale zdecydowaliśmy się zmodyfikować nasze plany rozwojowe i postawić na rozbudowę obecnego zakładu produkcyjnego, zawieszając realizację planu budowy nowej fabryki. W ten sposób szybciej i mniejszym kosztem będziemy w stanie zwiększyć nasze moce produkcyjne i zaspokoić rosnący popyt na nasze produkty – mówi Marcin Piróg, Prezes Zarządu Biomed-Lublin.

Strategia opublikowana w kwietniu 2018 r. zakładała m.in. budowę nowej fabryki za około 150 mln zł. Teraz na budowę CBR, które pozwoli unowocześnić leki z gamy ONKO oraz szczepionek, spółka wyda 25 mln zł, z których 15 mln zł pochodzić będzie z dotacji przyznanej przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W ramach dotacji Biomed zwiększy także znacząco swoje moce produkcyjne.

Po modernizacji i zakończeniu procesów walidacyjnych wydziału BCG, roczna EBITDA Spółki wzrośnie o 6 mln zł a kolejne 13 mln zł przyniesie nam uruchomienie CBR. Nasze przychody opieramy na produktach znanych na rynkach światowych od lat. Podtrzymujemy strategiczny cel wzrostu sprzedaży do co najmniej 100 mln zł rocznie. Zakładamy, że realizacja zmienionej strategii rozwoju pozwoli nam cel ten osiągnąć w krótszym czasie – dodaje prezes Piróg.

Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego i wprowadzenie do sprzedaży ulepszonych leków stosowanych w zapobieganiu gruźlicy oraz w terapii choroby nowotworowej i zakończenie w 3 kwartale 2018 r. inwestycji na Wydziale Distreptazy pozwolą na istotny wzrost przychodów ze sprzedaży trzech produktów o najwyższej marży, zdefiniowanych jako strategiczne.

Zdolności produkcyjne wzrosną do odpowiednio:

  • Onko BCG do 72.000 opakowań/rok (wzrost z 12 000 w pierwszym półroczu 2018),
  • szczepionka BCG do 240.000 opakowań/rok (z 50 000 w pierwszym półroczu 2018),
  • Distreptaza do 1.600.000 opakowań/rok (już od 4Q 2018, 600 000 w pierwszym półroczu 2018).

Nowa inwestycja zostanie zakończona w połowie 2020 r., co pozwoli, po walidacji, już od początku  2021 r. na znaczące zwiększenie produkcji i zaoferowanie większych wolumenów leków klientom. Wcześniej spółka zakładała, że budowa fabryki zakończy się najszybciej pod koniec 2022 r. a produkty trafią na rynek w 2023 r.  Aktualnie spółka analizuje wraz z doradcami finansowymi najlepszą formę finansowania wkładu własnego.

Produkty Biomed-Lublin są obecnie w sprzedaży w 26 krajach na 4 kontynentach. W ofercie Spółki znajduje się w sumie ponad 50 produktów.

W związku z popytem przekraczającym podaż, Spółka w pierwszej kolejności wypełnia swoją misję zabezpieczenia rynku polskiego, a nadwyżki przeznacza do sprzedaży na rynki zagraniczne (m.in. Francja, Ukraina, Kazachstan, Turcja, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Słowenia, Australia). Pomimo to udział eksportu ciągle rośnie i na koniec pierwszego półrocza br. stanowił 39-proc. przychodów ze sprzedaży.

Równolegle spółka prowadzi działania zmierzające do rozszerzenia rynków zbytu. Rozpoczęte zostały przygotowania do rejestracji szczepionki przeciwgruźliczej we Francji i na Węgrzech oraz Onko BCG w Niemczech, Turcji, Argentynie i na Węgrzech.

Objaśnienia:

  • BCG  to nazwa szczepu bakterii wykorzystywanych w terapii przeciwgruźliczej,
  • Onko BCG lek stosowany do leczenia raka pęcherza,
  • Distreptaza to lek stosowany przy chorobach przydatków w obrębie miednicy mniejszej oraz chorobie hemoroidalnej.

Zobacz inne aktualności