NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Cognor Holding w drugim kwartale 2018 r. dynamicznie zwiększył zyski na wszystkich poziomach

Cognor Holding wykorzystuje koniunkturę na rynku stali zwiększając zyski. Jednocześnie spółka  redukuje wysoko oprocentowany dług obligacyjny.

Skonsolidowane przychody Cognor Holding za 2 kw. 2018 r. wyniosły 535,7 mln zł (+30% r/r.), zysk operacyjny osiągnął poziom niemal 51 mln zł (+125% r/r.) a EBITDA przekroczyła 62 mln zł (+89% r/r), zbliżając się  do historycznych rekordów.  Rentowność EBITDA Cognora urosła z 8,0% do 11,6% rok do roku. Zysk netto w tym okresie wyniósł 16,7 mln zł, wobec 6,6 mln zł przed rokiem (153%), co oznacza niemal dwukrotne zwiększenie marży względem 2 kw. 2017 r. do poziomu 3,1%.

Na poziomie operacyjnym tak dobre wyniki to głównie skutek rosnących cen na nasze produkty i spreadów przerobowych. Różnica między ceną kęsów a ceną złomu stali wzrosła o 269 zł, zaś w odniesieniu do wyrobów gotowych o 328 zł do tonykomentuje Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding SA.

Na poziomie netto zysk był dużo wyższy niż przed rokiem mimo, że został mocno obciążony kosztami finansowymi – z jednej strony ponieśliśmy stratę na różnicach kursowych od długu obligacyjnego a dodatkowo musieliśmy rozpoznać jednorazowo koszt w kwocie 7,1 mln zł związany z prowizjami bankowymi od kredytu zaciągniętego w ubiegłym roku, który miał te obligacje refinansować, a którego nie mogliśmy wykorzystać z powodu niewystarczających wpływów z ubiegłorocznej emisji akcji – dodaje.

Jeśli chodzi o przepływy gotówkowe, spółka wypracowała w 2 kw. 2018 r. 33 mln zł z działalności operacyjnej, jednocześnie wypłacając łącznie 24 mln zł. w postaci odsetek oraz dywidendy. Na kontach Cognora na koniec okresu znajdowało się ponad 101 mln zł. Wysoki stan gotówki i dynamiczny wzrost EBITDA pozwolił spółce obniżyć współczynnik zadłużenia (dług netto/EBITDA) do 1,8 wobec 3,4 przed rokiem.

W drugim kwartale wydarzyło się to nad czym pracowaliśmy od wielu miesięcy. Zdołaliśmy skłonić do zaangażowania cztery prestiżowe banki i podpisać umowę kredytu konsorcjalnego, umożliwiającą nam wykup wysoko oprocentowanych obligacji i zamianę ich na dług bankowy udzielony na dużo korzystniejszych warunkach. W międzyczasie sami wykupiliśmy obligacje o nominale prawie 21 mln euro, co otwiera drogę do wykorzystania 60 mln euro tego kredytu i całkowitej spłaty pozostałej kwoty obligacji – podkreśla Krzysztof Zoła.

Jak informuje zarząd Cognora w komentarzu do wyników drugiego kwartału, do uruchomienia kredytu pozostało potwierdzenie spełnienia pozostałych warunków.

Mamy nadzieję, że banki niebawem potwierdzą spełnienie warunków uruchomienia co umożliwi uruchomienie kredytu w ciągu maksymalnie pięciu dni roboczych od tej chwili. Jeżeli to nastąpi wówczas około połowy września spodziewamy się wykupić wszystkie pozostałe obligacje. Jak informowaliśmy zmiana struktury finansowania pozwoli nam zredukować koszty finansowe o około 25 mln zł. rocznie. Efekt ten powinien być częściowo widoczny w rachunku wyników już w trzecim a w całości w ostatnim kwartale tego roku – zapowiada Krzysztof Zoła.

notowania Cognor:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Cognor na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności