NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Cognor zwołuje walne zgromadzenie

Zaplanowane na 22 marca WZA będzie decydowało o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2017 rok oraz podziale zysku netto i ustaleniu dnia dywidendy.

Raport roczny za 2017 r. Cognor opublikuje 16 marca. Spółka korzysta z dobrej koniunktury na rynku stalowym. Po trzech kwartałach 2017 roku osiągnął 1,32 mld zł skonsolidowanych przychodów (+28% r/r), EBITDA zbliżyła się do 101 mln zł (+40% r/r), a zysk netto wyniósł 32,2 mln zł wobec 5,8 mln zł rok wcześniej.

Relacje cenowe, jakie miały miejsce w IV kwartale wskazują, że końcówka ubiegłego roku była bardzo udana dla Cognoru. Spodziewamy się, że dobra sprzedaż oraz poprawa spreadu (cena wyrobu vs cena złomu) spowodują wzrost EBITDA w przeliczeniu na tonę produkcji do 231 zł. Tym samym spodziewamy się, że EBITDA w IV kwartale wyniosła ponad 38 mln zł, a w skali całego 2017 roku powinno to być niemal 139,2 mln zł (+47% r/r) – prognozuje w ostatniej rekomendacji Maciej Bobrowski, analityk DM BDM.

Na 2018 rok biuro założyło, że wynik EBITDA sięgnie 121,7 mln zł. W prognozie uwzględniono wyższe koszty wytworzenia (elektrody, ceramika) oraz presję na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie założono utrzymanie się korzystnych spredów. Poprawa rentowności spodziewana jest w 2019 roku i wtedy EBITDA może wzrosnąć do 135,2 mln zł, a zysk netto do 34,5 mln zł z prognozowanych na 2018 rok 20,6 mln zł.

Cognor w zeszłym roku przyjął politykę dywidendową. Ustalono, że zarząd będzie rekomendował wypłatę w wysokości około 25 proc. skonsolidowanego zysku netto. Dziś akcje spółki zyskują nawet około 8%.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania Cognor:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Cognor na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności