NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Dobre wyniki napędzają kurs Cognora

Koniunktura na rynku stalowym sprzyja hutniczej grupie, która w I kwartale 2018 roku poprawiła zysk operacyjny o 44%, a przychody o blisko 20%. W odpowiedzi na to kurs akcji zyskuje nawet 5%.

Spółka udanie weszła w 2018 rok. Dobra koniunktura pozwoliła Cognorowi zwiększyć produkcję stali o 3,6% i sprzedaż ilościową złomu stali, półwyrobów (kęsów) i wyrobów finalnych o 2,2%. Ich ceny również wzrosły, umożliwiając poprawę przychodów o 19,5% w ujęciu r/r do 524,2 mln zł. EBIT zwiększył się o 44% do 46,9 mln zł.

EBITDA wyniosła 57,8 mln zł, co jest poziomem najwyższym po latach głębokiego kryzysu 2008-2010. Wpłynęła na to dalsza poprawa spreadów przerobowych. Różnice pomiędzy średnią ceną sprzedaży kęsów i wyrobów finalnych, a średnią ceną zakupu złomu powiększyły się odpowiednio o 349 zł do tony oraz 345 zł do tony. Lepsze spready możliwe były dzięki szybszemu wzrostowi cen kęsów i wyrobów finalnych w porównaniu do dynamiki cen złomu stali.

Wyniki za I kwartał 2018 roku oceniamy bardzo pozytywnie. Spółka zaskoczyła nas poziomem zrealizowanych marż produkcyjnych. Nasze wcześniejsze szacunki zostały też przebite na wolumenach. Tym samym EBITDA w I kwartale 2018 r. wyniosła aż 57,8 mln zł (+36% r/r oraz +51% kw/kw). Szacunkowy efekt FIFO wyniósł +5,6 mln zł, przypominamy, że w I kwartale 2017 r. mogło to być +14,7 mln zł. W naszej styczniowej analizie (raport analityczny kupuj z ceną docelową 2,1 zł/akcję z dnia 24.01.2018 r.) nakreśliliśmy całoroczną prognozę EBITDA na poziomie ok 121,7 mln zł. Biorąc pod uwagę udany początek bieżącego roku oraz utrzymujące się korzystne otoczenie makro dla Cognoru, nie wykluczamy potrzeby korekty wspominanych założeń – ocenia DM BDM.

Negatywny wpływ na wynik miało zachowanie kursu euro do złotego, który spadł o 3,2% w ujęciu r/r. Ostatecznie zysk netto I kwartale wyniósł 26,6 mln zł wobec 31,3 mln zł w analogicznym okresie 2017 roku. Po skorygowaniu wyniku o zdarzenia jednorazowe zysk netto minionego kwartału wyniósł 28,9 mln zł wobec 14,3 mln zł uzyskanych rok wcześniej.

Równolegle z opublikowaniem raportu spółka poinformowała o odstąpieniu od rozmów z dotychczasowym konsorcjum banków w celu udzielania kredytu na spłatę obligacji. Papiery o wartości nominalnej 80,9 mln EUR, wyemitowano na rynkach zagranicznych. Celem spółki jest całkowity wykup tych obligacji, który pozwoliłby zaoszczędzić co najmniej 25 mln zł rocznie.

Informację na temat odstąpienia od rozmów z dotychczasowym konsorcjum banków w sprawie udzielania kredytu na spłatę obligacji oceniamy neutralnie i zakładamy, że spółka będzie intensywnie kontynuować zabiegi prowadzące do realizacji zmiany struktury zadłużenia – dodaje DM BDM.

Dziś akcje Cognora zyskują nawet powyżej 5%. Od początku roku notowania wzrosły ponad 27%.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania Cognor:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Cognor na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności