NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Dobre wyniki podbiły kurs Cognora

Hutnicza grupa wypracowała najlepsze wyniki od sześciu lat. Zwieńczeniem dynamicznej poprawy jest proponowana dywidenda z 6-proc. stopą. Na tej fali akcje Cognora zyskują dziś nawet ponad 10%.

Dynamiczną poprawę widać w ostatnim kwartale 2017 rok. Skonsolidowane przychody skoczyły o 47% do 465 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 75% do 39,5 mln zł. Na czysto grupa zarobiła 17,7 mln zł wobec 4,2 mln zł straty w analogicznym okresie 2016 roku.

Mocne wyniki oraz silna pozycja gotówkowa na koniec grudnia wskazują na znaczącą poprawę sytuacji Cognoru i wykorzystanie sprzyjającej koniunktury dla producentów stali w obszarze UE. Ostatni kwartał przyniósł dalsze wzrosty cen wyrobów ze stali na rynku europejskim i tym samym umocnienie marż produkcyjnych spółki. Na podstawie danych cząstkowych szacujemy, że w IV kwartale 2017 roku EBITDA/t przekroczyła 270 zł/t (w bardzo dobrym okresie I kwartału 2017 roku było to 240 zł/t) – ocenia DM BDM.

W całym 2017 roku przychody grupy wyniosły 1,8 mld zł (+30% r/r.), a EBITDA zbliżyła się do 141 mln zł (+43% r/r). Zysk netto sięgnął prawie 50 mln zł wobec 4 mln zł przed rokiem. Do tego przepływy z działalności operacyjnej zwiększyły się o 55% do 145 mln zł. Na koniec grudnia na kontach Cognora było 102 mln zł. Spółce udało się obniżyć wskaźnik dług netto/EBITDA do poziomu 2,3 (4,6 przed rokiem).

Wyniki w minionym roku były bardzo satysfakcjonujące i to mimo konieczności obsługi wysoko oprocentowanego zadłużenia obligacyjnego. Na poziomie cash flow widać, jakim obciążeniem są koszty finansowe. Ujemne przepływy z działalności finansowej wyniknęły między innymi z obsługi oprocentowania w kwocie 51 mln zł. Biorąc pod uwagę wysokość długu, to przy obecnej jakości naszego bilansu kwota wydatków na obsługę zadłużenia powinna być zdecydowanie niższa, stąd nasze konsekwentne dążenie do zamiany źródeł finansowania na tańsze – podkreśla Krzysztof Zoła, dyrektor finansowy i członek zarządu Cognor Holding.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o refinansowaniu obligacji oraz perspektywach Cognoru na rynku światowym, wejdź na Akcjonariat.pl

notowania Cognor:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Cognor na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności