NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Krynicki Recykling ma kredyt inwestycyjny

Spółka otrzymała od ING Banku Śląskiego kredyt w wysokości 8,3 mln zł. Środki trafią na finansowanie i refinansowanie inwestycji w Czarnkowie.

Krynicki Recykling buduje nowy zakład uzdatniania stłuczki szklanej w Czarnkowie. Jego zdolności produkcyjne mają wynieść 140 tys. ton. Inwestycja jest odpowiedzią na rosnący popyt i rozbudowę mocy produkcyjnych hut szkła oraz rosnącą podażą surowca. Spółka ma jeszcze zakłady w Lublińcu, w Wyszkowie, w Pełkinie oraz w estońskim Jarvakandi. W kwietniu spółka szacowała, że tegoroczne nakłady inwestycyjne wyniosą 16 mln zł. Inwestycje wiążą się z dokończeniem budowy wspomnianego zakładu w Czarnkowie, a także modernizacją linii produkcyjnych w Lublińcu i Pełkinie,

Spółka rozpoczęła 2018 rok od poprawy wyników. W I kwartale uzyskała 21,85 mln zł skonsolidowanych przychodów (+23% r/r). EBITDA grupy wzrosła o 26% do 6,98 mln zł, a EBIT o 54% do 4,21 mln zł. Czysty zysk powiększył się o blisko 68% do 3,1 mln zł. Poprawa jest efektem zmiany podejścia do oceny surowca pochodzącego z selektywnej zbiórki odpadów. Wzrósł poziom konwersji na produkt, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów produkcji uzdatnionej stłuczki oraz utylizacji odpadów poprodukcyjnych. Do tego pozyskanie surowca dobrej jakości pozwoliło także na dostosowanie parametrów produktu do coraz wyższych oczekiwań jakościowych hut szkła.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania Krynicki Recykling:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Krynicki Recykling na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności