NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

P.A. Nova otrzymała zlecenie na realizację robót budowlanych w Czechach za ponad 9 mln zł

Zarząd P.A. Nova S.A. otrzymał informację o przyznaniu spółce przez Praha West Investment k.s. zlecenia na wykonanie przebudowy obiektu handlowego Globus w Brnie (Czechy). Jest to pierwszy kontrakt, który spółka będzie realizować na terenie Czech.

Szacowana wartość wynagrodzenia netto wynosi 9.219.545,66 zł (słownie: dziewięć milionów dwieście dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 66/100 gr).

notowania P.A. Nova:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu P.A. Nova na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności