NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Pozytywne sygnały techniczne na kursie ZM Ropczyce

Atutem popytowym jest test długoterminowego oporu na 29,90 zł z wysokim białym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie – zauważa BM Alior Bank.

Na ostatniej sesji akcje ZM Ropczyce zyskały ponad 10%, a notowania otarły się nawet o 31 zł. Poniedziałek rozpoczęły neutralnie, a następnie zazieleniły się. Zwyżka w ostatnich trzech miesiącach przekracza 26%.

Test długoterminowego oporu na 29,90 zł z wysokim białym korpusem na skokowo rosnącym wolumenie. Atut popytowy, ale podaż nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa (widoczny górny cień) - ocenia BM Alior Bank.

Niespełna miesiąc temu Akcjonariat.pl informował, że na kursie spółki pojawiły się pozytywne sygnały techniczne. Akcje pokonały opór na 27,84 zł, co daje szansę na ruch w kierunku 29,90 zł.

Piątkowy, dynamiczny wzrost notowań jest pokłosiem dobrych wyników za I półrocze 2018 roku. W tym okresie skonsolidowana sprzedaż producenta materiałów ogniotrwałych wzrosła r/r o 38% do 182 mln zł. Przychody zwiększyły się we wszystkich segmentach grupy. Wyższa sprzedaż zaowocowała skokowym wzrostem zysków. EBITDA wyniosła 33,5 mln zł (+103,0% r/r), EBIT sięgnął 26,8 mln zł (+169,6%), a zysk netto zbliżył się do 8,8 mln zł (+23,1%).

Poprawie wyników pomaga strategia dywersyfikacji, tzw. 4D, zgodnie z którą uzupełniono ofertę produktową o nowoczesny inżyniering, rozwijając jednocześnie współpracę w tym obszarze z wyspecjalizowanymi firmami. Rozwój wspiera dobra koniunktura, która zdaniem zarządu potrwa jeszcze ok. 2-3 lata. Na tej bazie spółka chce w tym roku utrzymać dwucyfrową dynamikę wzrostu sprzedaży.

Oprócz poprawiających się fundamentów nie bez znaczenia dla postrzegania spółki jest też zakończenie konfliktu korporacyjnego z ZM Invest. Ropczyce odkupiły pakiet własnych akcji od ZM Invest, które w zamian przejęły własne udziały od giełdowej spółki.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania ZM Ropczyce:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu ZM Ropczyce na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności