NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Restrukturyzacja Qumaka przynosi efekty

Grupa wypracowała w minionym kwartale 0,3 mln zł zysk netto. Nie bez znaczenia była prowadzona od połowy ubiegłego roku restrukturyzacja..

Według wstępnych danych w I kwartale 2018 roku przychody grupy wyniosły około 33,7 mln zł, a zysk netto 0,3 mln zł. W analogicznym okresie ubiegłego roku Qumak zmagał się ze stratami. Na poziomie netto wyniosła ona -2,9 mln zł przy sprzedaży sięgającej 69,3 mln zł.

W ocenie zarządu wyniki grupy w minionym kwartale są jednym z efektów skutecznie realizowanych działań naprawczych rozpoczętych w drugiej połowie 2017 roku. Ponadto na wypracowany rezultat wpływ miało m.in. rozwiązanie rezerwy zawiązanej w związku z nałożeniem kary przez UOKiK w 2014 roku w wysokości 0,9 mln zł. Zdecydowało o tym otrzymanie pomyślnego wyroku sądu I instancji oraz przeprowadzenia przez zarząd analizy prawnej, która wykazała wysokie prawdopodobieństwo pozytywnego zakończenia sprawy. Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał zaplanowana jest na 29 maja 2018 roku.

Pod koniec minionego tygodnia spółka zawarła umowę z dużą spółką działającą w sektorze elektroenergetycznym na świadczenie usług wsparcia informatycznego. Qumak szacuje, że przychód z realizacji kontraktu przekroczy 15 mln zł. Również w zeszłym tygodniu spółka zależna Qumak Professional Services poinformowała o podpisaniu listu intencyjnego z Vienna Insurance Group Polska w sprawie prowadzenia usługi helpdesk dla ubezpieczyciela. Wartość zlecenia może sięgać 5,4 mln zł.

Jeszcze w tym półroczu Qumak planuje połączenie z Grupą Euvic. Celem mariażu jest utworzenie jednej z największych polskich grup kapitałowych, działającej w branży usług informatycznych. Grupa po połączeniu chciałaby w 2020 roku wypracować 450 mln zł przychodów i 30 mln zł zysku. Około 25% przychodów ma pochodzić ze sprzedaży usług za granicą.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania Qumak:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Qumak na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności