NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Strategia GK APLISENS zrealizowana

Producent nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej po trzech kwartałach 2019 roku odnotował najwyższe w historii skonsolidowane przychody na poziomie 88 mln zł. Rekordowy był także zysk netto, który wyniósł 12 mln zł. Jednocześnie APLISENS zrealizował niemal wszystkie założenia strategii przyjętej w 2017 roku. Publikacja nowej planowana jest na początek przyszłego roku.

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy wyniosły 87,7 mln zł (+14,2% r/r), zysk operacyjny 14,5 mln zł (+1,5% r/r), EBITDA 20,3 mln zł (+3,8% r/r), a zysk netto 12,2 mln zł (+2,3% r/r).

Największy udział w strukturze przychodów ma rynek dawnej WNP, gdzie sprzedaż wyniosła 32,6 mln zł (+10,7% r/r). Przychody z rynku polskiego wyniosły 30,6 mln zł (+22,1% r/r), a Unii Europejskiej 19,3 mln zł (+10,15 r/r).

Skokowy wzrost wyników to przede wszystkim utrzymujący się od początku bieżącego roku wysoki poziom inwestycji w ekologii,  dobra sytuacja na rynkach WNP oraz akwizycja spółki Czah-Pomiar, która pozwoliła nam na ekspansję nowych segmentów rynku. Ponadto wdrażamy do produkcji nowe, innowacyjne urządzenia i pozyskujemy dla nich certyfikaty, dzięki czemu nasza aparatura jest obecna w coraz większej liczbie krajów. W samym trzecim kwartale największe wzrosty odnotowaliśmy na rynku dawnej WNP, głównie za sprawą coraz lepszych wyników naszej białoruskiej spółki zależnej. Ponadto optymistycznie patrzymy na rynek krajowy. W całym 2019 roku zakładamy dalszy wzrost sprzedaży oraz, nieco mniej dynamiczny, wzrost zysku netto – mówi Adam Żurawski, prezes APLISENS S.A.

W 2018 roku Grupa odnotowała rekordowe przychody w wysokości 105,7 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 17,4 mln zł, a zysk netto 14,7 mln zł.

W 2019 roku kończy się okres objęty przyjętą w marcu 2017 roku strategią. Na koniec września Aplisens zrealizował jej sztandarowe założenia i zamierza w pierwszym kwartale 2020 roku opublikować nową strategię na kolejne trzy lata.

Mimo że koniec 2019 roku jest jeszcze przed nami, to większość celów stawianych w strategii 2017-2019 udało się już osiągnąć. Mowa tu o zrealizowanych w całości planach sprzedaży na rynki Unii Europejskiej, akwizycji Czah-Pomiar czy utworzeniu przedstawicielstw w Kazachstanie i Turcji. Założenia dotyczące sprzedaży krajowej na koniec września zostały zrealizowane w 96%. Mniej optymistycznie patrzymy w kierunku rynku dawnej WNP, jednak spodziewamy się, że założenia dotyczące przychodów ogółem zostaną zrealizowane w całości. Jeżeli chodzi o cele inwestycyjne, to również możemy mówić o sukcesie. Od początku 2017 roku zrealizowaliśmy nakłady inwestycyjne w kwocie 37,7 mln zł, przy czym wszystkie zostały pokryte ze środków własnych – komentuje prezes.

Przez pierwsze 9 miesięcy 2019 roku Grupa zrealizowała inwestycje na poziomie 7,6 mln zł. Objęły one nakłady na stanowisko do produkcji przepływomierzy w Radomiu (2,8 mln zł), zakup nowych maszyn i urządzeń (2,2 mln zł), badania, rozwój i certyfikaty (1,4 mln zł), drugą ratę za zakup spółki Czah-Pomiar (0,9 mln) oraz remont siedziby spółki zależnej na Ukrainie (0,3 mln zł).

Prezes wskazuje także, że flagowa inwestycja w Radomiu jest już na ukończeniu. Uruchomienie największego w Polsce stanowiska do kalibracji i wzorcowania przepływomierzy planowane jest na początek 2020 roku.

Aplisens i makmedia to:
6 lat współpracy
82 proc. wzrost kursu
7 rekomendacji
notowania Aplisens:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu Aplisens na Akcjonariat.pl
KONTAKT DS. PR:
Grzegorz Grelo
600 450 074
e-mail: g.grelo@makmedia.pl

Zobacz inne aktualności