NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

SUNEX z rekordowymi przychodami w II kwartale

Spółka nie zwalnia tempa. W minionym kwartale o połowę zwiększyła przychody i liczy na utrzymanie pozytywnego trendu. Dodatkowym impulsem ma być realizowana inwestycja - spodziewany wzrost potencjału o 20-25%.

Raciborski producent innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii kontynuuje dynamiczny wzrost przychodów. W II kwartale 2018 roku wartość sprzedaży spółki zwiększyła się o 50% w ujęciu r/r do 16,63 mln zł. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 27,08 mln zł, czyli o 47 proc. więcej. SUNEX tradycyjnie najwyższe obroty odnotował na rynku niemieckim. Na rodzimym rynku znaczny wzrost sprzedaży zrealizowano dzięki dostawom do spółki Polska Ekologia. Popyt wspomaga decyzja Unii Europejskiej, która przyjęła dyrektywę nakazującą do 2020 roku zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% we wszystkich krajach UE. Warto też pamiętać, że II kwartał oraz III są sezonowo najlepszymi w roku.

Już od dłuższego czasu systematycznie rośniemy z kwartału na kwartał. Produkty z grupy OZE są obecnie naszym głównym źródłem obrotów, a aktualna sytuacja polityczno-gospodarcza bardzo sprzyja naszej branży. Widać większe przekonanie klientów do rozwiązań ekologicznych i zarazem bardziej opłacalnych. W parze z rosnącymi przychodami notujemy wzrost zysków. Patrząc przez pryzmat otrzymanych zamówień możemy pozytywnie patrzeć w przyszłość i zakładać, że drugie półrocze będzie odzwierciedleniem pierwszych sześciu miesięcy. Wiele wskazuje na to, że powinien to być długoletni trend. Naszym celem jest by SUNEX przynosił coraz wyższe zyski, a dzięki temu spółka będzie mogła wypłacać dywidendę – mówi dla Akcjonariat.pl Romuald Kalyciok, prezes SUNEX SA.

W drugim półroczu SUNEX będzie realizował inwestycję o wartości 8-9 mln zł. Wcześniej spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Natomiast pod koniec czerwca pozyskała bankowe finansowanie inwestycji w łącznej kwocie 3,53 mln zł i 1,15 mln euro.

Ruszamy z inwestycją mającą na celu rozbudowę mocy produkcyjnych i wdrożenie nowych wyrobów do oferty. Szacujemy, że dzięki temu przedsięwzięciu nasz potencjał wzrośnie o 20-25%, a SUNEX umocni swoją pozycję producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych. Projekt chcemy sfinansować z kredytu i dotacji unijnych. Uruchomienie nowej produkcji zakładamy w I kwartale 2019 roku – ocenia prezes

Nowoczesny park maszynowy ma pozwolić na osiągnięcie wyższej marży na sprzedaży oraz usprawnić procesy logistyczne. W I kwartale 2018 roku SUNEX odnotował 10,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny i EBITDA wyniosły odpowiednio 0,3 mln zł i 0,8 mln zł, a wynik netto 0,2 mln zł.

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania SUNEX:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu SUNEX na Akcjonariat.pl
KONTAKT DS. PR:
Grzegorz Grelo
+48 600 450 074
e-mail: g.grelo@makmedia.pl

Zobacz inne aktualności