NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Torpol modernizuje kolej do portu w Gdańsku

W dniu dzisiejszym, na terenie portu w Gdyni, nastąpiło uroczyste podpisanie umów dotyczących realizacji przez PKP Polskie Linie Kolejowe projektów dotyczących poprawy infrastruktury kolejowego dostępu do portów w Gdańsku i Gdyni. Realizacja dwóch spośród trzech zawartych dziś umów została powierzona konsorcjum spółek TORPOL S.A. i PUT Intercor.

Pierwszy z kontraktów dotyczy wykonania przez konsorcjum, którego liderem jest TORPOL S.A., prac budowlanych na linii 227/249 wraz ze stacją Gdańsk Zaspa Towarowa i linii 722, których wartość wynosi ok. 391,9 mln zł netto a udział Spółki w wynagrodzeniu oraz realizacji prac wynosi 70%. Drugi z kontraktów, którego liderem jest PUT Intercor, dotyczy prac na linii 226 wraz ze stacją Gdańsk Port Północny oraz linii 965 i stacji Gdańsk Kanał Kaszubski. Wartość umowy dotyczącej tego zadania wynosi ok. 758 mln zł netto, z czego na TORPOL przypada odpowiednio 46% wynagrodzenia oraz realizacji prac. Terminy zakończenia obu projektów zostały ustalone na 30 miesięcy od daty podpisania umów.

W ramach przedmiotu zamówienia prace obejmować będą budowę i przebudowę wszystkich elementów infrastruktury kolejowej w tym m.in.: nawierzchni i podtorza, sieci trakcyjnej wraz z układami zasilania, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz systemów telekomunikacyjnych, a także  nawierzchni drogowej, obiektów inżynieryjnych i kubaturowych oraz urządzeń i systemów sygnalizacji i gaszenia pożaru.

notowania TORPOL:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu TORPOL na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności