NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

Wyniki ZM Ropczyce zgodnie z planem. Rosną przychody i EBITDA

W pierwszych trzech miesiącach 2016 roku ZM Ropczyce osiągnęły również bardzo wysoki wskaźnik marży EBITDA - 13,8 proc. (wzrost o 1,5 pp rdr), a wypracowany zysk netto wyniósł ponad 3,3 mln zł (3,4 pp mniej niż w 2015 r.).

- W pierwszych 3 miesiącach 2016 roku utrzymaliśmy wysoką dynamikę sprzedaży. Okres pierwszego kwartału jest tradycyjnie czasem wysokiej aktywności zakupowej klientów, m.in. w przemyśle cementowo - wapienniczym. W bieżącym roku było podobnie. Głównym motorem napędowym dla wysokiego poziomu naszych obrotów było tym razem hutnictwo metali nieżelaznych, które zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach eksportowych charakteryzowało się wysoką dynamiką obrotów (83,1% r/r) – komentuje Robert Duszkiewicz – wiceprezes zarządu ds. finansowych.

Warto podkreślić, że Grupa Kapitałowa Ropczyce S.A. w okresie 2013-IQ16 osiągnęła dotychczas najlepszy wynik na poziomie EBITDA.

- Pomimo poniesienia znacznych wydatków związanych z długotrwałymi postępowaniamikontrolnymi UKS, wynikających m.in. z konieczność zaangażowania profesjonalnych firm doradczych i kancelarii prawnych, które w I kwartale br. wpłynęły na wzrost kosztów ogólnego zarządu, Spółka wygenerowała bardzo dobre wyniki na poziomie operacyjnym. Osiągnięty wynik EBITDA okazał się być jednym z wyższych w ostatnich latach. Warto przy tym podkreślić, że również w ujęciu procentowym, zarówno marża EBIT jak i EBITDA, były istotnie lepsze niż w analogicznym okresie roku ubiegłego – podkreśla wiceprezesDuszkiewicz.

Na uwagę zasługuje fakt zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych w porównaniu z poziomem z 2015 r. o 5,7 mln zł, zobowiązania długoterminowych o 1,2 mln zł.

- Przy dobrej dynamice wyników na poziomie operacyjnym, pojawiła się wprawdzie ujemna dynamika zysku netto, co jednak wiąże się wyłącznie z niekorzystnym oddziaływaniem wyceny różnic kursowych. W I kwartale ubiegłego roku wycena ta była wysoce dodatnia (2,9 mln zł), a w I kwartale bieżącego roku nieznacznie ujemna (-0,2 mln zł), co przełożyło się wprost na wartość wyniku netto, który ostatecznie ukształtował się na poziomie 3,4 mln PLN - dodaje wiceprezes Duszkiewicz.

notowania ZM Ropczyce:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu ZM Ropczyce na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności