NOTOWANIA KLIENTÓW:
  1. Powrót

ZM Ropczyce zrealizowały drugi etap porozumienia z ZM Invest

Giełdowe Ropczyce wykupiły drugi pakiet akcji własnych od ZM Invest. To oznacza zakończenie konfliktu korporacyjnego między obiema spółkami.

Zgonie z drugim etapem porozumienia ZM Ropczyce nabyły 351.333 akcji własnych (5,61% w kapitale) od ZM Invest. Pakiet kosztował 7,99 mln zł (22,75 zł za sztukę).

Zawarcie przedmiotowej umowy jest związane z realizacją drugiego etapu porozumienia, którego celem jest zakończenie konfliktu korporacyjnego oraz doprowadzenie do stanu, w którym ZM Invest i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami spółki, a spółka i jej akcjonariusze nie będą akcjonariuszami ZM Invest. Realizacja transakcji oznacza, że porozumienie zostało w całości wykonane, wobec czego zakończony został konflikt korporacyjny między spółką, a ZM Invest i doprowadzono do stanu przewidzianego w porozumieniu – czytamy w komunikacie ZM Ropczyce.

Pierwszy etap porozumienia dotyczył zakupu od ZM Invest 2.283.528 akcji własnych (32,56%) za kwotę 51,95 mln zł (22,75 zł za sztukę). Jednocześnie ZM Ropczyce sprzedały 2.139 akcji ZM Invest (48,11% kapitału) za sumę 36,44 mln zł.

ZM Ropczyce z kwartału na kwartał poprawiają wyniki operacyjne. W pierwszych trzech miesiącach tego roku skonsolidowane przychody spółki zwiększyły się z 67,5 mln zł do prawie 89 mln zł. Dynamicznie rosła sprzedaż w poszczególnych segmentach. W zakresie obsługi firm z segmentu hutnictwa żelaza i stali przychody wyniosły 43,3 mln zł (+34% r/r), hutnictwa metali nieżelaznych - 16,6 mln zł (+63,6% r/r) oraz przemysłu cementowo-wapienniczego - 20,9 mln zł (+14,7% r/r). W efekcie EBITDA stanowił 16,4 mln zł (+80%), a EBIT zbliżył się do 13 mln zł (+122%).

Źródło: Akcjonariat.pl

notowania ZM Ropczyce:
Zainteresowany spółką?
Zapraszamy do śledzenia profilu ZM Ropczyce na Akcjonariat.pl

Zobacz inne aktualności